Danh sách top 10

STT Số thuê bao Điểm Ngày tham gia