*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Try Sleeping With A Broken Heart

-

Alicia Keys

0
Chúc mừng bạn đã thêm video Try Sleeping With A Broken Heart thành công
Upload bởi:
  • Thêm vào
  • Tải Video
    Hãy chờ quảng cáo kết thúc hoặc chọn bỏ qua quảng cáo để Tải video nhé!
  • Chia sẻ
  • Thống kê
  • Báo lỗi
  • share facebook
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Video Try Sleeping With A Broken Heart do ca sĩ Alicia Keys thể hiện, thuộc thể loại . Các bạn có thể nghe, download MV/Video Try Sleeping With A Broken Heart miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Try Sleeping With A Broken Heart

Lời đăng bởi: meegovn

楛㩤漠桷慢獢嵡਍慛㩲汁捩慩䬠祥嵳਍瑛㩩牔9汓敥楰杮圠瑩⁨⁁牂歯湥䠠慥瑲൝嬊污吺敨䔠敬敭瑮漠⁦牆敥潤嵭਍扛㩹慇牢敩嵬਍せ㨰〰〮崰せ㨰〱〮崰せ㨰㤴㠮崲せ㨱ビル㘮崶せ㨱㜳ㄮ崸せ㨱㘵㘮崵せ㨲㤱㤮崳せ㨲(名)㤮崵せ㨳㔰㤮崸਍せ㨰㄰〮崰汁捩慩䬠祥⁳牔9汓敥楰杮圠瑩⁨牂歯湥䠠慥瑲਍せ㨰(有)㘮崸癅湥椠⁦潹5敷敲愠洠汩楬湯洠汩獥愠慷൹嬊〰(呼)⸵㘳䥝挠畯摬猠楴汬映敥潹5湩洠9敢൤嬊〰(呼)⸸ペソ九慥⁲敭潴捵⁨敭敦汥洠൥嬊〰ペンス⸴㘶䅝摮攠敶湩琠敨戠瑯潴景琠敨猠慥਍せ㨰㜳㐮崰!?慣瑳汩敨牡椠獮摩⁥祭栠慥൤嬊〰㐺⸰㤵呝汥楬杮洠ⱥ琠畯档洠ⱥ映敥敭਍せ㨰㘴(金)崰湁污桴⁥楴敭礠畯眠牥⁥整汬湩⁧敭氠敩൳嬊〰㔺⸰ᆬ孝㄰㔺⸷㤰孝(日)㐺⸳㔴卝潴楮桧4❉潧湮楦摮愠眠祡琠慭敫椠4楷桴畯4潹൵嬊〰㔺⸶㜳孝㄰卅⸷ᆭ孝(日)卅⸲㠵孝(日)ᆰ⸳㐹孝(日)㐺⸸㘷孝ピコ卅⸰㠱呝湯杩瑨䤠洧朠湯慮映湩慷9潴洠歡⁥瑩眠瑩潨瑵礠畯਍せ㨱ピコ(金)崴せ㨲㤰㔮崲せ㨲㔵〮崶❉潧湮潨摬漠瑮桴⁥楴敭⁳桴瑡眠⁥慨൤嬊㄰ᆰ⸴㘶䡝癡⁥潹5癥牥琠楲摥猠敬灥湩⁧楷桴愠戠潲敫敨牡൴嬊㄰ᆰ⸷フラン坝汥潹5慣牴9汳敥楰杮椠祭戠摥਍せ㨱〲㘮崵潌敮祬湯祬潮潢祤攠敶⁲桳瑵椠4潤湷氠歩⁥潹൵嬊㄰(呼)⸶㠵奝畯眠牯⁥桴⁥牣睯Ɱ礠畯洠歡⁥祭戠摯9敦汥栠慥敶⵮潢湵൤嬊㄰ペンス⸰㠳坝票搠湯琧礠畯栠汯敭敮摥洠ⱥ䤠琠潨杵瑨礠畯琠汯敭਍せ㨱㔳ㄮ崹潙❵敮敶⁲敬癡⁥敭਍せ㨱㠳ㄮ崲潌歯湩⁧湩琠敨猠祫䤠挠湡猠敥礠畯⁲慦散਍せ㨱〴㐮崹湁⁩湫睥爠杩瑨眠敨敲䤠搧映瑩椠൮嬊㄰㐺⸳㔵呝歡⁥敭慭敫洠൥嬊㄰㐺⸶ペソ奝畯欠潮7桴瑡䤠氧污慷獹戠⁥湩氠癯⁥楷桴礠畯਍せ㨱ᆬ㜮崲楒桧4楴桴⁥湥൤嬊(日)(呼)⸰ᆭ䅝祮潢祤挠畯摬栠癡⁥潴摬礠畯爠杩瑨映潲桴⁥瑳牡൴嬊(日)(呼)⸳ペソ䥝❴⁳潢瑵映污灡牡൴嬊(日)(呼)⸶㐵卝慲桴牥琠慨潨摬漠瑮牢歯湥搠敲浡਍せ㨲㤲㜮崹牏樠獵4潨摬漠瑮潬敶਍せ㨲(社)㘮崰湁!?潣汵楦摮愠眠祡琠慭敫椠൴嬊(日)ペンス⸵㜴䑝湯琧栠汯湯琠潯琠杩瑨਍せ㨲㠳㜮崱❉汬洠歡⁥瑩眠瑩潨瑵礠畯琠湯杩瑨਍

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Bài hát try sleeping with a broken heart - alicia keys do ca sĩ Alicia Keys thuộc thể loại . Tìm loi bai hat try sleeping with a broken heart - alicia keys - Alicia Keys ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Try Sleeping With A Broken Heart chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.

楛㩤漠桷慢獢嵡਍慛㩲汁捩慩䬠祥嵳਍瑛㩩牔9汓敥楰杮圠瑩⁨⁁牂歯湥䠠慥瑲൝嬊污吺敨䔠敬敭瑮漠⁦牆敥潤嵭਍扛㩹慇牢敩嵬਍せ㨰〰〮崰せ㨰〱〮崰せ㨰㤴㠮崲せ㨱ビル㘮崶せ㨱㜳ㄮ崸せ㨱㘵㘮崵せ㨲㤱㤮崳せ㨲(名)㤮崵せ㨳㔰㤮崸਍せ㨰㄰〮崰汁捩慩䬠祥⁳牔9汓敥楰杮圠瑩⁨牂歯湥䠠慥瑲਍せ㨰(有)㘮崸癅湥椠⁦潹5敷敲愠洠汩楬湯洠汩獥愠慷൹嬊〰(呼)⸵㘳䥝挠畯摬猠楴汬映敥潹5湩洠9敢൤嬊〰(呼)⸸ペソ九慥⁲敭潴捵⁨敭敦汥洠൥嬊〰ペンス⸴㘶䅝摮攠敶湩琠敨戠瑯潴景琠敨猠慥਍せ㨰㜳㐮崰!?慣瑳汩敨牡椠獮摩⁥祭栠慥൤嬊〰㐺⸰㤵呝汥楬杮洠ⱥ琠畯档洠ⱥ映敥敭਍せ㨰㘴(金)崰湁污桴⁥楴敭礠畯眠牥⁥整汬湩⁧敭氠敩൳嬊〰㔺⸰ᆬ孝㄰㔺⸷㤰孝(日)㐺⸳㔴卝潴楮桧4❉潧湮楦摮愠眠祡琠慭敫椠4楷桴畯4潹൵嬊〰㔺⸶㜳孝㄰卅⸷ᆭ孝(日)卅⸲㠵孝(日)ᆰ⸳㐹孝(日)㐺⸸㘷孝ピコ卅⸰㠱呝湯杩瑨䤠洧朠湯慮映湩慷9潴洠歡⁥瑩眠瑩潨瑵礠畯਍せ㨱ピコ(金)崴せ㨲㤰㔮崲せ㨲㔵〮崶❉潧湮潨摬漠瑮桴⁥楴敭⁳桴瑡眠⁥慨൤嬊㄰ᆰ⸴㘶䡝癡⁥潹5癥牥琠楲摥猠敬灥湩⁧楷桴愠戠潲敫敨牡൴嬊㄰ᆰ⸷フラン坝汥潹5慣牴9汳敥楰杮椠祭戠摥਍せ㨱〲㘮崵潌敮祬湯祬潮潢祤攠敶⁲桳瑵椠4潤湷氠歩⁥潹൵嬊㄰(呼)⸶㠵奝畯眠牯⁥桴⁥牣睯Ɱ礠畯洠歡⁥祭戠摯9敦汥栠慥敶⵮潢湵൤嬊㄰ペンス⸰㠳坝票搠湯琧礠畯栠汯敭敮摥洠ⱥ䤠琠潨杵瑨礠畯琠汯敭਍せ㨱㔳ㄮ崹潙❵敮敶⁲敬癡⁥敭਍せ㨱㠳ㄮ崲潌歯湩⁧湩琠敨猠祫䤠挠湡猠敥礠畯⁲慦散਍せ㨱〴㐮崹湁⁩湫睥爠杩瑨眠敨敲䤠搧映瑩椠൮嬊㄰㐺⸳㔵呝歡⁥敭慭敫洠൥嬊㄰㐺⸶ペソ奝畯欠潮7桴瑡䤠氧污慷獹戠⁥湩氠癯⁥楷桴礠畯਍せ㨱ᆬ㜮崲楒桧4楴桴⁥湥൤嬊(日)(呼)⸰ᆭ䅝祮潢祤挠畯摬栠癡⁥潴摬礠畯爠杩瑨映潲桴⁥瑳牡൴嬊(日)(呼)⸳ペソ䥝❴⁳潢瑵映污灡牡൴嬊(日)(呼)⸶㐵卝慲桴牥琠慨潨摬漠瑮牢歯湥搠敲浡਍せ㨲㤲㜮崹牏樠獵4潨摬漠瑮潬敶਍せ㨲(社)㘮崰湁!?潣汵楦摮愠眠祡琠慭敫椠൴嬊(日)ペンス⸵㜴䑝湯琧栠汯湯琠潯琠杩瑨਍せ㨲㠳㜮崱❉汬洠歡⁥瑩眠瑩潨瑵礠畯琠湯杩瑨਍