*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
 • 0

  HQ
  Bài hát Nỗi Nhớ Đóng Băng - Xuân Mai, Kio Band. Gió đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em
 • 0

 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Bài hát Làm Sao Quên - Kio Band. Người đâu có hay chăng lòng này nát tan, . Còn lại hạnh phúc giấc mơ và bao trái ngang. . Khi người ra đi đã quên còn đâu những êm đềm . . Rồi ngày nắng cũng tắt
 • 0

  Bài Hát Nỗi Nhớ Mùa Đông - Xuân Mai, Kio Band. Lời 1 . Gió đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân anh thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn, cánh thư buồn
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

 • 0

 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r
 • 0

  Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân. . Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi r