*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Upload bởi:
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát until the day i die do ca sĩ Story Of The Year thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat until the day i die - Story Of The Year ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Until The Day I Die chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Until The Day I Die do ca sĩ Story Of The Year thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát until the day i die mp3, playlist/album, MV/Video until the day i die miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Until The Day I Die

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰㐰㐮崹牁楴瑳›瑓牯9景吠敨夠慥൲䄊扬浵›਍せ㨰〰ピアストル崱楔汴㩥唠瑮汩吠敨搠祡䤠搠敩਍祂›਍晏獦瑥›਍楛㩤甠慵捰煳嵫਍匠潴祲漠⁦桴⁥敹牡ⴠ唠瑮汩吠敨䐠祡䤠搠敩਍਍摅瑩摥戠㩹嘠敡湲汩士嘠敡湲汩⠠瑡眩⹰汰਍਍せ㨰㠰㤮崷਍਍せ㨰㤰ピアストル崱湕楴桴⁥慤9!?楤൥嬊〰ᆰ⸴ᆪ䥝氧灳汩祭栠慥瑲映牯礠畯潦⁲潹൵嬊〰ᆰ⸹〒啝瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩਍せ㨰㐲㘮崹❉汬猠楰汬洠9敨牡4潦⁲潹൵嬊〰ペンス⸶㐹䅝⁳敹牡⁳潧戠൹嬊〰ペンス⸹㐱䥝爠捡⁥桴⁥汣捯楷桴礠畯਍せ㨰ᄂ㘮崸畂4晩礠畯搠敩楲桧4潮൷嬊〰㐺⸴ビル奝畯欠潮7桴瑡䤠搧搠敩琠൯嬊〰㐺⸶㜶䥝搧搠敩琠潯਍せ㨰㠴㔮崸潙5敲業摮洠⁥景琠敨琠浩獥਍せ㨰〵ピアストル崹桗湥䤠欠敮7桷!?慷⁳䤨眠獡ഩ嬊〰㔺⸳ᆭ䉝瑵猠楴汬琠敨猠捥湯慨摮眠汩慣捴⁨獵਍せ㨰㔵㤮崴楌敫椠4污慷獹搠敯൳嬊〰㔺⸹㔸坝❥汬洠歡⁥桴⁥慳敭洠獩慴敫൳嬊㄰卅⸲ᆬ䥝氧慴敫琠敨映污潦⁲潹൵嬊㄰卅⸵㘰䥝栠灯⁥潹5敮摥琠楨⁳潮൷嬊㄰卅⸷〒䍝畡敳䤠欠潮7!?瑳汩潤਍せ㨱ᄀ㔮崴湕楴桴⁥慤9!?楤⁥唨瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩ഩ嬊㄰ᆰ⸶㘵䥝氧灳汩祭栠慥瑲映牯礠畯਍せ㨱ᄁ㤮崶湕楴桴⁥慤9!?楤⁥唨瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩ഩ嬊㄰(呼)⸶㜸䥝氧灳汩祭栠慥瑲映牯礠畯਍せ㨱フィート㜮崰桓畯摬䤠戠瑩⁥祭琠湯畧㽥਍せ㨱㘳(金)崶湕楴汢潯潳歡⁳祭猠楨瑲਍せ㨱㠳㜮崴敗氧敮敶⁲慦汬愠慰瑲਍せ㨱ᄂ㐮崵敔汬洠⁥桷9桴獩栠牵獴猠畭档਍せ㨱㔴〮崹祍栠湡獤愠敲愠4潹牵琠牨慯൴嬊㄰㐺⸷ペソ䅝摮䤠琠楨歮䤠栠瑡⁥潹൵嬊㄰㔺⸰㐷䉝瑵猠楴汬眠❥汬猠祡爢浥浥敢⁲桷湥ഢ嬊㄰㔺⸲㠹䩝獵4楬敫眠⁥污慷獹搠൯嬊㄰㔺⸵㠵䩝獵4楬敫眠⁥污慷獹搠൯嬊㄰㔺⸸㜲啝瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩⠠湕楴桴⁥慤9!?楤⥥਍せ㨲ピコ㐮崶❉汬猠楰汬洠9敨牡4潦⁲潹൵嬊(日)卅⸸ᆭ啝瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩⠠湕楴桴⁥慤9!?楤⥥਍せ㨲ビル㘮崶❉汬猠楰汬洠9敨牡4潦⁲潹൵嬊(日)ᆰ⸸㘵奝慥⁨❉灳汩祭栠慥瑲TELഡ嬊(日)(呼)⸳〱奝慥⁨❉灳汩祭栠慥瑲映牯礠畯TELഡ嬊(日)ペンス⸲フラン䵝9慨摮⁳牡⁥瑡礠畯⁲桴潲瑡਍せ㨲㐳㔮崹湁!?桴湩!?慨整礠畯਍せ㨲㠳㠮崳敗洠摡⁥桴⁥慳敭洠獩慴敫൳嬊(日)㐺⸰㜳䵝獩慴敫⁳楬敫映楲湥獤搠൯嬊(日)㐺⸲㤷䵝9慨摮⁳牡⁥瑡礠畯⁲桴潲瑡਍せ㨲㐴㠮崱湁!?桴湩!?慨整礠畯਍せ㨲㠴(金)崴敗洠摡⁥桴⁥慳敭洠獩慴敫൳嬊(日)㔺⸱ᆪ䵝摡⁥桴⁥慳敭洠獩慴敫൳嬊(日)㔺⸵(特)啝瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩਍਍せ㨳〰㔮崱❉汬猠楰汬洠9敨牡4潦⁲潹Ⱶ映牯礠畯਍せ㨳㘰〮崶湕楴桴⁥慤9!?楤⁥唨瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩ഩ嬊ピコᆰ⸰㐸䥝氧灳汩祭栠慥瑲映牯礠畯潦⁲潹൵ഊഊ嬊ピコᆰ⸶㤱啝瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩⠠湕楴桴⁥慤9!?楤⥥਍せ㨳ᄁ(金)崷❉汬猠楰汬洠9敨牡4潦⁲潹൵ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ嬊ピコ(呼)⸶フラン啝瑮汩琠敨搠祡䤠搠敩⠠湕楴桴⁥慤9!?楤⥥਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍せ㨳㐳㤮崱湕楴桴⁥慤9!?楤VITEL

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...