*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát unbreakable heart do ca sĩ Three Days Grace thuộc thể loại Au My Khac. Tìm loi bai hat unbreakable heart - Three Days Grace ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Unbreakable Heart chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Unbreakable Heart do ca sĩ Three Days Grace thể hiện, thuộc thể loại Âu Mỹ khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát unbreakable heart mp3, playlist/album, MV/Video unbreakable heart miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Unbreakable Heart

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰㐭〮崰楔汴㩥唠扮敲歡扡敬䠠慥瑲ഠ嬊〰ⴺ⸳㐰䅝瑲獩㩴吠牨敥䐠祡⁳片捡⁥਍せ㨰(木)ピアストル崵਍せ㨰〰〮崰楈慪正摥眠敨潹5敷敲❮4潬歯湩൧嬊〰卅⸳㠳䉝桥湩潹牵戠捡Ⱬ瀠潥汰⁥牡⁥慴歬湩൧嬊〰卅⸶㤸啝楳杮眠牯獤琠慨4畣4潹牵搠睯潴猠穩൥嬊〰ᆰ⸲(株)൝嬊〰ᆰ⸳㐳奝畯眠湡4潴映杩瑨戠捡൫嬊〰ᆰ⸵(株)䥝❴⁳畢汩楤杮椠獮摩⁥潹൵嬊〰ᆰ⸷㠲䡝汯楤杮礠畯甠Ɒഠ嬊〰ᆰ⸹(日)呝歡湩⁧潹5潨瑳条൥嬊〰(呼)⸱㜹奝慥ⱨ椠❴⁳潷瑲⁨楦桧楴杮映牯਍せ㨰㔲㤮崵਍せ㨰㘲㘮崰桔祥氧牴9潴琠歡⁥潹牵瀠楲敤਍せ㨰㠲㐮崱牔9潴琠歡⁥潹牵猠畯൬嬊〰ペンス⸰ペソ呝敨❹汬琠祲琠慴敫愠汬琠敨挠湯牴汯਍せ㨰フィート㔮崴桔祥氧潬歯礠畯椠桴⁥祥獥਍せ㨰㔳ㄮ崵楆汬礠畯映汵景氠敩൳嬊〰ペンス⸷ᆬ䉝汥敩敶洠⁥桴祥爧⁥潧湮牴൹嬊〰㐺⸰㠹卝桷湥礠畯爧⁥敦汥湩⁧牣穡൹嬊〰㐺⸴ᄂ䅝摮琠楨杮⁳慦汬愠慰瑲਍せ㨰㜴ㄮ崷楌瑳湥琠潹牵栠慥൤嬊〰㐺⸸ペニヒ剝浥浥敢⁲桷潹5牡൥嬊〰㔺⸰㘹൝嬊〰㔺⸱㔵奝畯爧⁥桴⁥湯൥嬊〰㔺⸳㘲奝畯爧⁥桴⁥湵牢慥慫汢⁥敨牡൴嬊〰㔺⸸㠳奝畯爧⁥桴⁥湯൥嬊㄰卅⸰㐲奝畯爧⁥桴⁥湵牢慥慫汢⁥敨牡൴嬊㄰卅⸵ファラッド奝畯爧⁥桴⁥湯ⱥ礠畯爧⁥桴⁥湯൥嬊㄰卅⸸フラン൝嬊㄰ᆰ⸳ᄄ䡝橩捡敫桷湥礠畯眠牥湥琧氠潯楫杮਍せ㨱㜱ㄮ崰敂楨摮礠畯⁲慢正数灯敬愠敲琠污楫杮਍せ㨱〲㘮崲獕湩⁧潷摲⁳桴瑡挠瑵礠畯⁲潤湷琠楳敺਍せ㨱㘲ㄮ崰਍せ㨱㘲㤮崶潙5慷瑮琠楦桧4慢正਍せ㨱㠲㠮崴潙❵敲漠瑵椠桴⁥灯湥਍せ㨱〳㜮崸潙❵敲甠摮牥愠瑴捡൫嬊㄰ペンス⸲ᆪ䉝瑵礠畯⁲灳物瑩猧渠睯戠潲敫൮嬊㄰ペンス⸵㤶奝畯欠潮7瑩猧眠牯桴映杩瑨湩⁧潦൲嬊㄰ペンス⸹㔵൝嬊㄰㐺⸰㔲呝敨❹汬琠祲琠慴敫礠畯⁲牰摩൥嬊㄰㐺⸲ピコ呝祲琠慴敫礠畯⁲潳汵਍せ㨱㐴㔮崳桔祥氧牴9潴琠歡⁥污桴⁥潣瑮潲൬嬊㄰㐺⸷㔱呝敨❹汬氠潯潹5湩琠敨攠敹ⱳഠ嬊㄰㐺⸸㘹䙝汩潹5畦汬漠⁦楬獥਍せ㨱ᆬピアストル崱敂楬癥⁥敭琠敨❹敲朠湯慮琠祲਍せ㨱㐵㘮崸潓眠敨潹❵敲映敥楬杮挠慲祺਍せ㨱㠵ㄮ崹湁桴湩獧映污灡牡൴嬊(日)卅⸰㤸䱝獩整潴礠畯⁲敨摡਍せ㨲(日)㘮崰敒敭扭牥眠潨礠畯愠敲਍せ㨲㔰ㄮ崲潙❵敲琠敨漠敮਍せ㨲㜰〮崴潙❵敲琠敨甠扮敲歡扡敬栠慥瑲਍せ㨲(株)〮崲潙❵敲琠敨漠敮਍せ㨲ビル㜮崶潙❵敲琠敨甠扮敲歡扡敬栠慥瑲਍せ㨲㠱㤮崲潙❵敲琠敨漠敮潹❵敲琠敨漠敮਍せ㨲(有)ピアストル崱਍せ㨲ファラッド㜮崱潄❮4潬歯琠敨湩琠敨攠敹൳嬊(日)(呼)⸷㘲䉝汥敩敶洠⁥桴祥爧⁥潧湮牴൹嬊(日)ペンス⸰㐷呝楦汬礠畯甠0楷桴氠敩൳嬊(日)㐺⸳㤵൝嬊(日)㐺⸸(財)呝敨❹汬琠祲琠慴敫礠畯⁲牰摩൥嬊(日)㔺⸰ᆭ呝祲琠慴敫礠畯⁲潳汵਍せ㨲フランㄮ崲夨畯爧⁥桴⁥湯ⱥ礠畯爧⁥桴⁥湯⥥਍せ㨲㔵㤮崶桔祥氧潬歯礠畯椠桴⁥祥獥਍せ㨲㜵㘮崷楆汬礠畯映汵景氠敩൳嬊ピコ卅⸰㔱奝畯爧⁥桴⁥湯൥嬊ピコ卅⸱㐸奝畯爧⁥桴⁥湵牢慥慫汢⁥敨牡൴嬊ピコ卅⸶㤸奝畯爧⁥桴⁥湯൥嬊ピコ卅⸸㠶奝畯爧⁥桴⁥湵牢慥慫汢⁥敨牡൴嬊ピコᆰ⸳ペニヒ奝畯爧⁥桴⁥湯ⱥ礠畯爧⁥桴⁥湯൥嬊ピコᆰ⸷㔱൝嬊ピコᆰ⸸ヘルツ呝敨䔠摮਍せ㨳㐲ピアストル崲

Bình luận