*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Upload bởi:
  • Thêm vào
  • Tải nhạc
  • Chia sẻ
  • Nhạc chờ
  • Báo lỗi
  • share facebook
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát tinh muon do ca sĩ Cam Ha thuộc thể loại Tui Hat. Tìm loi bai hat tinh muon - Cam Ha ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Tình Muộn chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Tình Muộn do ca sĩ Cẩm Hà thể hiện, thuộc thể loại Tui Hát. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát tinh muon mp3, playlist/album, MV/Video tinh muon miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Tình Muộn

Lời đăng bởi: laikhoa

“Tình Muoän” (Taùc Phaãm Ñaàu Tay) - Nhaïc vaø Lôøi: Caãm Haø – Gioøng Nhaïc 4 Mùuøa Haï (408) 712-2799
Baàu trôøi nôi ñaây loøng se saét laïnh, Moät ngaøy Xuaân qua voøng tay sieát nheï. Dòu daøng eâm eâm lôøi anh roùt maät, Ñaày noåi xuyeán xao trong ñaùy loøng em.
Roài thôøi gian qua tình em raát troøn, Gioøng nhaïc eâm eâm anh vaãn hoaøi mong, Nhöõng caùnh hoa beân cuoäc ñôøi nôû nhuïy, Muøa Xuaân raát ñeïp ñöôïm thaém höông töôi.
Tình anh meânh moâng nöûa vôøi vieån moäng, Nheï goùt phieâu boàng anh maõi laõng du, Ñöøng ñeå cho em ngaån ngô thaùng naøy, Cuoäc tình hoâm nay bieát ñi veà ñaâu?
Nhaït nhoøa aâu lo bôø moâi öôùt ngoït, Hoøa nhòp ñoâi tim ru maõi tình ca, Muøi vò ñaéng cay neám luùc muoän maøng, Gioïng haùt em nghe coù buoàn laém khoâng?
Töøng ngaøy troâi qua chôø mong böôùc voäi, Moät ngaøy khoâng anh ñöôøng maõi leâ theâ. Moøn moûi ñoâi chaân treân vaïn neûo veà, Mong öôùc sao cho tình ñöøng chia ly.
Moät ngaøy beân anh chìm trong giaác moäng, Loøng em khaùt voïng chæ caàn anh thoâi. Moät ngaøy beân anh chìm trong giaác moäng, Loøng em khaùt voïng chæ caàn anh thöông.