*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát still in love with you do ca sĩ Jonas Brothers thuộc thể loại Au My Khac. Tìm loi bai hat still in love with you - Jonas Brothers ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Still In Love With You chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Still In Love With You do ca sĩ Jonas Brothers thể hiện, thuộc thể loại Âu Mỹ khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát still in love with you mp3, playlist/album, MV/Video still in love with you miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Still In Love With You

Lời đăng bởi: meegovn

牁楴瑳›潊慮⁳牂瑯敨獲਍汁畢㩭䨠湯獡䈠潲桴牥൳吊瑩敬›瑓汩湉䰠癯⁥楗桴夠畯਍祂›਍晏獦瑥›਍楛㩤猠歫歶煶嵺਍せ㨰㄰㤮崳牁楴瑳›潊慮⁳牂瑯敨獲਍ഠ嬊〰卅⸰㠹呝瑩敬›瑓汩湉䰠癯⁥楗桴夠畯਍ഠ嬊〰卅⸲(代)൝嬊〰卅⸳㜸卝敨眠獡愠汬䤠攠敶⁲慷瑮摥਍せ㨰㘰㠮崹桓⁥慷⁳污!?癥牥渠敥敤湡潭敲਍せ㨰ᄀ〮崰桓⁥慷歬摥漠瑵洠9潤牯਍せ㨰ビル㔮崱桔湥猠敨眠湥4睡祡਍せ㨰㘱ピアストル崷敌瑦洠9敨牡4湩琠潷਍せ㨰㤱㘮崱敌4敭猠慴摮湩⁧敨敲਍せ㨰ファラッド〮崲楓杮湩⁧污桴獥⁥汢敵൳嬊〰(呼)⸵㜵൝嬊〰(呼)⸶㘹孝潗嵯਍せ㨰㜲㜮崹潙5敬瑦眠瑩潨瑵愠猠湩汧⁥潷摲਍せ㨰ᆪ㔮崷潎4癥湥猠牯祲਍せ㨰㐳〮崰瑉洠杩瑨瘧⁥畨瑲眠牯敳琠敨牡礠畯猠祡਍せ㨰㜳㘮崱䤢洧氠慥楶杮潧摯祢≥਍せ㨰〴(金)崹畂4潹牵猠業敬猠楴汬洠歡獥洠9敨牡4楳杮਍せ㨰㐴〮崲湁瑯敨⁲慳潳杮਍せ㨰㘴ㄮ崹!?慣❮4潦杲瑥椠൴嬊〰㐺⸸(株)䥝眠湯琧爠来敲4瑩਍せ㨰㤴㜮崸慃獵⁥❉瑳汩湩氠癯⁥楷桴礠畯਍せ㨰(特)㔮崲਍せ㨰(特)㠮崹敗栠摡映湵甠摮牥琠敨猠湵਍せ㨰㔵㔮崱湁桷湥眠湩整⁲慣敭猠敨搧戠⁥祭愠杮汥਍せ㨰㤵㤮崱敗眠牥⁥潳椠潬敶਍せ㨱(日)㔮崸桔湥猠敨眠湥4睡祡਍せ㨱㔰㘮崲敌瑦洠9敨牡4湩琠潷਍せ㨱㠰㘮崷敌4敭猠慴摮湩⁧敨敲਍せ㨱(株)〮崲楓杮湩⁧污桴獥⁥汢敵ⱳ礠慥൨嬊㄰ᆰ⸶㐰൝嬊㄰ᆰ⸶㔳奝畯氠晥4楷桴畯4楳杮敬眠牯൤嬊㄰(呼)⸰㔶九瑯攠敶潳牲൹嬊㄰(呼)⸲ペニヒ䥝4業桧❴敶栠牵4潷獲⁥潴栠慥⁲潹5慳൹嬊㄰(呼)⸶㐵≝❉敬癡湩Ⱨ朠潯扤敹ഢ嬊㄰(呼)⸹㠴䉝瑵礠畯⁲浳汩⁥瑳汩慭敫⁳祭栠慥瑲猠湩൧嬊㄰ペンス⸲(労)䅝潮桴牥猠摡猠湯൧嬊㄰ペンス⸵㘰䥝挠湡琧映牯敧4瑩਍せ㨱㘳㠮崲!?潷❮4敲牧瑥椠൴嬊㄰ペンス⸸㠴䍝畡敳䤠洧猠楴汬椠潬敶眠瑩⁨潹൵嬊㄰㐺⸱(祝)൝嬊㄰㐺⸵ヘクタール卝楴汬椠潬敶眠瑩⁨潹൵嬊㄰㐺⸷㐹൝嬊㄰㔺⸳㐷䥝搠湯琧欠潮7桷瑡栠牵獴眠牯敳戠扡൹嬊㄰㔺⸶フラン卝敥湩⁧潹5楷桴栠浩漠⁲敢湩⁧污湯൥嬊(日)卅⸲㜳佝祭漠湷਍せ㨲㔰㘮崲!?湫睯栠⁥潤獥❮4潬敶礠畯戠扡൹嬊(日)卅⸹㘱九瑯氠歩⁥!?楤൤嬊(日)ᆰ⸱㜵佝ⱨ眠慨❴⁳桴⁥潰湩൴嬊(日)ᆰ⸴㘳奝畯爧⁥潮4楬瑳湥湩⁧湡睹祡਍せ㨲㠱〮崱潙5敬瑦眠瑩潨瑵愠猠湩汧⁥潷摲਍せ㨲ᄁ㘮崷潎4癥湥猠牯祲਍せ㨲ファラッド㤮崱瑉洠杩瑨瘧⁥畨瑲眠牯敳琠敨牡礠畯猠祡਍せ㨲㜲㜮崶䤢洧氠慥楶杮潧摯祢≥਍せ㨲〳ㄮ崷畂4潹牵猠業敬猠楴汬洠歡獥洠9敨牡4楳杮਍せ㨲㐳(金)崲湁瑯敨⁲慳潳杮਍せ㨲㘳ピアストル崲!?慣❮4潦杲瑥椠൴嬊(日)ペンス⸷㜸䥝眠湯琧爠来敲4瑩਍せ㨲㤳㠮崷慃獵⁥❉瑳汩湩氠癯⁥楷桴礠畯਍せ㨲(名)㘮崰潙5敬瑦眠瑩潨瑵愠猠湩汧⁥潷摲਍せ㨲㘴ㄮ崱潎4癥湥猠牯祲਍せ㨲㠴㤮崱瑉洠杩瑨瘧⁥畨瑲眠牯敳琠敨牡礠畯猠祡਍せ㨲(特)(金)崷䤢洧氠慥楶杮潧摯祢≥਍せ㨲㐵㤮崴畂4潹牵猠業敬猠楴汬洠歡獥洠9敨牡4楳杮਍せ㨲㠵㘮崴湁瑯敨⁲慳潳杮਍せ㨳〰㜮崷!?慣❮4潦杲瑥椠൴嬊ピコ卅⸲㜵䥝眠湯琧爠来敲4瑩਍せ㨳㐰㐮崵慃獵⁥❉瑳汩湩氠癯⁥楷桴礠畯਍せ㨳㜰㔮崵਍

Bình luận