*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát pyramids do ca sĩ Frank Ocean thuộc thể loại Pop. Tìm loi bai hat pyramids - Frank Ocean ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Pyramids chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Pyramids do ca sĩ Frank Ocean thể hiện, thuộc thể loại Pop. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát pyramids mp3, playlist/album, MV/Video pyramids miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Pyramids

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰〰〮崰楔汴㩥倠特浡摩൳嬊〰卅⸵〰䅝瑲獩㩴䘠慲歮传散湡਍せ㨰〱ピアストル崷汁畢獭›桃湡敮剏乁䕇਍せ㨰㔱ピアストル崷祌楲獣䈠9敂牡楈⹴潣൭嬊〰(呼)⸰㜳൝嬊〰(呼)⸱㜳卝瑥琠敨挠敨瑥桡⁳湯琠敨氠潯敳਍せ㨰〳ピアストル崲桔牥❥⁳桴敩⁦畯4湯琠敨洠癯൥嬊〰ペンス⸹㘱啝摮牥敮瑡⁨畯⁲敬楧湯猧瘠敩൷嬊〰㐺⸸㜰呝敨9慨敶琠歡湥䌠敬灯瑡慲਍せ㨰ᆬㄮ崷畒Ɱ爠湵畲൮嬊〰㔺⸲十䍝浯⁥慢正映牯洠9汧牯൹嬊〰㔺⸵〒䉝楲杮栠牥戠捡潴洠൥嬊㄰卅⸲〲剝湵畲Ɱ爠湵਍せ㨱ピコ㠮崸桔⁥牣睯景漠牵瀠慨慲桯਍せ㨱㘰ㄮ崱桔⁥桴潲敮漠⁦畯⁲畱敥獩攠灭祴਍せ㨱㠲〮崵敗氧畲潴琠敨映瑵牵൥嬊㄰ペンス⸰㔳卝楨楮杮氠歩⁥楤浡湯獤਍せ㨱(社)ピアストル崷湉愠爠捯祫眠牯摬਍せ㨱㐳㤮崱⁁潲正ⱹ爠捯祫眠牯摬਍せ㨱㜳〮崴畏⁲歳湩氠歩⁥牢湯敺愠摮਍せ㨱㤳(金)崹畏⁲慨物氠歩⁥慣桳敭敲਍せ㨱ᄂピアストル崶獁眠⁥慭捲⁨潴爠票桴൭嬊㄰㐺⸳㜵佝桴⁥慰慬散映潬牯਍せ㨱㘴㔮崹桃湡敤楬牥⁳湩楳敤琠敨瀠特浡摩਍せ㨱〵㜮崵牔浥汢⁥牦浯琠敨映牯散਍せ㨱㔵㐮崵祃扭污⁳牣獡⁨湩楳敤琠敨瀠特浡摩൳嬊(日)卅⸰〰噝楯散⁳楦汬甠0桴⁥慨汬൳嬊(日)卅⸷㠹卝瑥琠敨挠敨瑥桡⁳湯琠敨氠潯敳਍せ㨲㘱㤮崵桔牥❥⁳桴敩⁦畯4湯琠敨洠癯൥嬊(日)(呼)⸵卄啝摮牥敮瑡⁨畯⁲敬楧湯猧瘠敩൷嬊(日)ペンス⸴(祝)呝敨9慨敶琠歡湥䌠敬灯瑡慲਍せ㨲㤳㜮崲桔⁥敪敷景䄠牦捩ⱡ樠睥汥਍せ㨲㐴㐮崰桗瑡朠潯獩愠樠睥汥਍せ㨲㔴㠮崵桔瑡愠湩琧猠楴汬瀠敲楣畯㽳਍せ㨲㠴ピアストル崲潈7潣汵潹5畲景⁦湯洠㽥਍せ㨲〵(金)崲潈7潣汵潹5畲景⁦湯甠㽳਍せ㨲フラン〮崲潙5敦汥氠歩⁥潇湩楳敤琠慨4潧摬਍せ㨲㜵〮崶!?潦湵潹5慬楹杮搠睯楷桴匠浡潳൮嬊ピコ卅⸱ᆭ䅝摮栠獩映汵敨摡漠⁦慨物਍せ㨳㘰〮崲潆湵祭戠慬正焠敵湥䌠敬灯瑡慲਍せ㨳ᄀ〮崶慂牤慥獭汃潥慰牴ൡ嬊ピコᆰ⸸㔰剝浥癯⁥敨൲嬊ピコᆰ⸹(株)卝湥桴⁥档敥慴獨琠桴⁥潴扭਍せ㨳㐲㤮崴畏⁲慷⁲獩漠敶൲嬊ピコ(呼)⸸(株)佝牵焠敵湥栠獡洠瑥栠牥搠潯൭嬊ピコペンス⸳卄九潭敲猠敨氠癩獥਍せ㨳㔳㠮崹潎洠牯⁥敳灲湥4湩栠牥爠潯൭嬊ピコ㐺⸲ᄄ九潭敲瑩栠獡欠汩敬汃潥慰牴ൡ嬊㐰㔺⸱㤶䉝杩匠湵挠浯湩⁧瑳潲杮਍せ㨴フラン㐮崸桔潲杵⁨桴⁥潭整汢湩獤਍せ㨴㔵㜮崸慗敫甠0潴礠畯⁲楧汲਍せ㨴㜵(金)崷潆⁲潮ⱷ氠瑥猧挠污敨⁲汃潥慰牴ൡ嬊㔰卅⸰㐵䍝敬灯瑡慲!?慷捴⁨潹5楦8潹牵栠楡൲嬊㔰卅⸴㤵呝敨異4潹牵瀠湡楴獥漠൮嬊㔰卅⸵㘹䥝桴⁥業牲牯汃潥慰牴ൡ嬊㔰卅⸹㐶呝敨潹牵氠灩瑳捩Ⱬ䌠敬灯瑡慲਍せ㨵ビルㄮ崸桔湥礠畯⁲楳⵸湩档栠敥獬਍せ㨵㔱㜮崱慃捴⁨敨Ⱳ猠敨猧栠慥敤潴琠敨瀠特浡摩਍せ㨵〲㤮崲桓❥⁳潷歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨵㐲㜮崹潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨵㠲㐮崷潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨵(社)〮崹潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨵㔳㜮崶潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨵㤳ピアストル崸潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨵(名)㤮崴潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨵㘴㘮崲潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨵〵ピアストル崰潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨵(特)ㄮ崲楐灭湩⁧湩洠9潣癮獯਍せ㨵㔵㜮崴畂扢敬⁳湩洠9档浡慰湧൥嬊㔰㔺⸷〒䱝瑥椠4敢猠浯⁥慪空瀠慬楹杮਍せ㨵㤵ピアストル崹潔0汦潯⁲潭整畳瑩൥嬊㘰卅⸱ᄁ呝楷瑳湩⁧祭挠杩牡൳嬊㘰卅⸲㘹䙝潬牯洠摯汥吠⁖楷桴琠敨嘠剃਍せ㨶㘰ㄮ崶潇4畲楢獥椠祭搠浡档楡൮嬊㘰ᆰ⸰(社)坝楨0楡❮4潧4潮朠獡琠湡൫嬊㘰ᆰ⸲㘱䉝瑵椠4瑳汩潧4潷摯牧楡൮嬊㘰ᆰ⸳㤷䝝瑯礠畯⁲楧汲眠牯楫杮映牯洠൥嬊㘰ᆰ⸷フィート䡝瑩琠敨猠牴灩愠摮洠9楢汬⁳慰摩਍せ㨶㤱㘮崰桔瑡欠敥0祭戠汩獬瀠楡൤嬊㘰(呼)⸴㜵䡝瑩琠敨猠牴灩愠摮洠9楢汬⁳慰摩਍せ㨶㘲㘮崱敋灥愠渠杩慧戠汩獬瀠楡൤嬊㘰ペンス⸳㔶卝敨猧眠牯楫杮愠4桴⁥祰慲業潴楮桧൴嬊㘰ペンス⸷(特)坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業൤嬊㘰㐺⸱㐱坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業潴楮桧൴嬊㘰㐺⸴(労)坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業൤嬊㘰㐺⸸〵坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業潴楮桧൴嬊㘰㔺⸲㠱坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業൤嬊㘰㔺⸵㠶坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業潴楮桧൴嬊㘰㔺⸹㘳坝牯楫杮愠4桴⁥祰慲業൤嬊㜰卅⸴㤶奝畯猠潨敷灵愠瑦牥眠牯൫嬊㜰卅⸶ᄁ䥝洧戠瑡楨杮礠畯⁲潢祤਍せ㨷㠰(金)崸潔捵⁨潹5湩瀠慬散⁳湯祬䤠欠潮൷嬊㜰ᆰ⸲㜱奝畯爧⁥敷4湡潹❵敲眠牡൭嬊㜰ᆰ⸳㜴䩝獵4楬敫漠牵戠瑡⁨慷整൲嬊㜰ᆰ⸵㘵䍝湡眠⁥慭敫氠癯⁥敢潦敲礠畯朠㽯਍せ㨷㤱ㄮ崲桔⁥慷9潹5慳9祭渠浡൥嬊㜰(呼)⸰㔷䵝歡獥洠⁥敦汥氠歩⁥❉桴瑡渠杩慧਍せ㨷ファラッド㔮崴畂4❉瑳汩湵浥汰祯摥਍せ㨷㜲(金)崹潙5慳9瑩猧戠杩戠瑵礠畯琠歡⁥瑩਍せ㨷ᆪ㠮崰楒敤挠睯楧汲਍せ㨷㐳㐮崲畂4潹牵氠癯⁥楡❮4牦敥渠潭敲਍せ㨷㤳㠮崲慂祢畢4潹牵氠癯⁥楡❮4牦敥渠潭敲਍せ㨷㘴ピアストル崸桓❥⁳潷歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨷〵(金)崷潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨷フラン㠮崹潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨷㜵㔮崳潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩桴瑡猧爠杩瑨਍せ㨸㄰(金)崳潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨸㐰㠮崵潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨸㠰㔮崳潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨸(株)ㄮ崵潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩਍せ㨸㔱㜮崰潗歲湩⁧瑡琠敨瀠特浡摩琠湯杩瑨਍せ㨸㜱㤮崲਍

Mậu Tuất Bạn Nghe Gì? X