*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

One For The Radio

-

McFly

0
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát one for the radio do ca sĩ Mcfly thuộc thể loại Pop. Tìm loi bai hat one for the radio - Mcfly ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát One For The Radio chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc One For The Radio do ca sĩ McFly thể hiện, thuộc thể loại Pop. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát one for the radio mp3, playlist/album, MV/Video one for the radio miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: One For The Radio

Lời đăng bởi: meegovn

਍せ㨰〰〮崰楔汴㩥传敮䘠牯吠敨删摡潩਍せ㨰〰ㄮ崰牁楴瑳›捍汆9਍せ㨰〰(金)崰汁畢獭›敍潭祲䰠湡⁥桔⁥敂瑳传⁦捍汆9䐨汥硵⁥摅瑩潩⥮⠠䑃⤱਍せ㨰〰ピアストル崰祌楲獣䈠9桐潵杮䄠桮਍せ㨰〰㐮崰਍せ㨰〰㐮崹效敲猧愠潮桴牥猠湯⁧潦⁲桴⁥慲楤൯嬊〰卅⸳㠶൝嬊〰卅⸷㤵䱝晩⁥獩❮4慦物映牯琠敨瀠潥汰⁥桷慣敲਍せ㨰〱㔮崷瑓捩潹牵渠獯⁥湩琠敨愠物愠摮琠慨❴⁳潨7潹❵汬朠慦൲嬊〰ᆰ⸴㜳卝潧琠汥潹牵氠癯牥⁳潹牵映瑡敨獲愠摮戠潲桴牥ⱳഠ嬊〰ᆰ⸸㤰祝畯⁲楳瑳牥⁳湡潭桴牥⁳潨7畬正9桴祥愠敲਍せ㨰ᄁ㔮崸਍せ㨰(有)㐮崷楌桧獴数摥漠瑵漠⁦祭洠湩൤嬊〰(呼)⸵㔷䥝洧栠牵4畢4❉汬戠⁥楦敮਍せ㨰㠲㘮崳畐4潹牵映獩4湩琠敨愠物਍せ㨰〳㐮崲慒獩⁥潹牵瘠楯散愠摮搠捥慬敲਍せ㨰(社)ㄮ崵慓楹杮眠⁥潤❮4慣敲⠠敗搠湯琧挠牡⥥਍せ㨰㔳㤮崶敗搠湯琧挠牡⁥在⁥潤❮4慣敲ഩ嬊〰ペンス⸹㔲൝嬊〰ペンス⸹㜷卝敨敲猧愠潮桴牥猠湯⁧潦⁲桴⁥慲楤൯嬊〰㐺⸳ピコ䡝牥❥⁳湡瑯敨⁲楬敮映潲桴⁥敨牡൴嬊〰㐺⸶㐶卝潤❮4牰瑥湥潹5慨整甠⁳湡桴湥猠湩⁧污湯൧嬊〰㐺⸹㤹䍝畡敳眠⁥污潬歯琠敨猠浡⁥湩琠敨搠牡൫嬊〰㔺⸲ᄅ൝嬊〰㔺⸵㔹䱝䄮吠浥瑰瑡潩獮漠⁲畍楳敓獮瑡潩獮਍せ㨰㤵〮崴桔牥❥⁳牧慥4硥数瑣瑡潩獮琠慨4敷杩⁨湯漠牵栠慥൤嬊㄰卅⸲㐵卝敨敲猧琠桴⁥楬牡ⱳ眠潨搠敲浡愠摮挠湯灳物൥嬊㄰卅⸶㤰䅝慧湩瑳琠敨愠浤物摥敷栠灯⁥潹5牤灯搠慥൤嬊㄰卅⸹㜴൝嬊㄰ᆰ⸰㔴䱝杩瑨灳敥畯4景洠9業摮਍せ㨱ビル(金)崹❉畨瑲戠瑵䤠氧敢映湩൥嬊㄰ᆰ⸶㐶偝瑵礠畯⁲楦瑳漠潹牵挠敨瑳਍せ㨱㠱ピアストル崶慒獩⁥潹牵瘠楯散愠摮瀠潲整瑳਍せ㨱〲(金)崶楓杮湩⁧敷搠湯琧挠牡⁥在⁥潤❮4慣敲ഩ嬊㄰(呼)⸳㠹坝⁥潤❮4慣敲⠠敗搠湯琧挠牡⥥਍せ㨱㜲ピアストル崲਍せ㨱㜲㜮崴潓栠牥❥⁳湡瑯敨⁲潳杮映牯琠敨爠摡潩਍せ㨱ᆪ〮崶效敲猧愠潮桴牥氠湩⁥牦浯琠敨栠慥瑲਍せ㨱㐳㐮崳潓搠湯琧瀠敲整摮礠畯栠瑡⁥獵愠摮琠敨楳杮漠牵猠湯൧嬊㄰ペンス⸸㤰䍝畡敳眠⁥污潬歯琠敨猠浡⁥湩琠敨搠牡൫嬊㄰㐺⸰フィート൝嬊㄰㐺⸰(財)坝⁥潤❮ⱴ眠⁥潤❮4慣敲਍せ㨱ブッシェル(金)崴敗搠湯琧敷搠湯琧挠牡൥嬊㄰㐺⸶㜸坝⁥潤❮ⱴ眠⁥潤❮4慣敲਍せ㨱〵㐮崴敗搠湯琧敷搠湯琧挠牡൥嬊㄰㔺⸳ヘルツ൝嬊㄰㔺⸵㤲䡝牥❥⁳湯⁥潦⁲桴⁥慲楤൯嬊(日)卅⸱㠵䡝牥❥⁳湯⁥潦⁲桴⁥慲楤൯嬊(日)卅⸸㜴䡝牥❥⁳湯⁥潦⁲桴⁥慲楤漨敮映牯琠敨爠摡潩ഩ嬊(日)ᆰ⸵ᄅ䡝牥❥⁳湯⁥潦⁲桴⁥慲楤൯嬊(日)(呼)⸲㘴൝嬊(日)(呼)⸲(労)䡝牥❥⁳湡瑯敨⁲潳杮映牯琠敨爠摡潩਍せ㨲㘲〮崶效敲猧愠潮桴牥氠湩⁥牦浯琠敨栠慥瑲਍せ㨲㤲㔮崴潓搠湯琧瀠敲整摮礠畯栠瑡⁥獵愠摮琠敨楳杮漠牵猠湯獧਍せ㨲フィート〮崸慃獵⁥敷愠汬氠潯桴⁥慳敭椠桴⁥慤歲਍せ㨲㔳㜮崰਍せ㨲㘳㤮崰效敲猧愠潮桴牥猠湯⁧潦⁲桴⁥慲楤൯嬊(日)㐺⸰卄䡝牥❥⁳湡瑯敨⁲楬敮映潲桴⁥敨牡൴嬊(日)㐺⸴㠲卝潤❮4牰瑥湥潹5慨整甠⁳湡桴湥猠湩⁧污湯൧嬊(日)㐺⸷㠷䍝畡敳眠⁥污潬歯琠敨猠浡⁥湩琠敨搠牡൫嬊(日)㔺⸰㔹൝嬊(日)㔺⸱〷佝桴⁥慲楤൯嬊(日)㔺⸳(特)䍝畡敳眠⁥污潬歯琠敨猠浡ⱥ਍せ㨲㔵〮崳敗愠汬氠潯桴⁥慳敭椠桴⁥慤歲਍せ㨲㜵㔮崵湏琠敨爠摡潩਍せ㨳〰(金)崵਍せ㨳〰㜮崰桏圠⁥污潬歯琠敨猠浡൥嬊ピコ卅⸲㐱坝⁥污潬歯琠敨猠浡⁥湩琠敨搠牡਍せ㨳㐰㘮崵਍