*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát narrow way do ca sĩ Bob Dylan thuộc thể loại Rock. Tìm loi bai hat narrow way - Bob Dylan ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Narrow Way chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Narrow Way do ca sĩ Bob Dylan thể hiện, thuộc thể loại Rock. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát narrow way mp3, playlist/album, MV/Video narrow way miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Narrow Way

Lời đăng bởi: meegovn

慛㩲䈠扯䐠汹湡൝嬊楴›慎牲睯圠祡൝嬊污›敔灭獥嵴਍਍せ㨰(日)ピアストル崴楔汴⁥›慎牲睯圠祡਍せ㨰㐰ピアストル崴牁楴瑳㨠䈠扯䐠汹湡਍せ㨰㘰ピアストル崴汁畢›敔灭獥൴嬊〰卅⸸㐳൝嬊〰ᆰ⸲㠹䥝洧朠湯慮眠污捡潲獳琠敨搠獥牥ⱴ✠楴❉湩洠9楲桧4業摮മ嬊〰ᆰ⸷ᄅ䥝眠湯琧攠敶桴湩⁧扡畯ⱴ眠慨4!?敬瑦戠桥湩൤嬊〰(呼)⸲(有)九瑯楨杮戠捡桴牥⁥湡睹祡桴瑡䤠挠湡挠污祭漠湷਍せ㨰㘲㤮崰潇戠捡潨敭敬癡⁥敭愠潬敮਍せ㨰ᆪ㤮崵瑉猧愠氠湯⁧潲摡瑩猧愠氠湯⁧湡慮牲睯眠祡਍せ㨰㠳㐮崴晉䤠挠湡琧眠牯灵琠潹Ⱶ਍せ㨰〴㔮崸潹❵汬猠牵汥9慨敶琠潷歲搠睯潴洠⁥潳敭慤൹嬊〰㐺⸷㘳䕝敶⁲楳据⁥桴⁥牂瑩獩ⱨ戠牵敮桴⁥桗瑩⁥潈獵⁥潤湷਍せ㨰(特)ㄮ崱桔牥❥⁳汢敥楤杮眠畯摮湩琠敨栠慥瑲漠⁦潴湷਍せ㨰㘵㔮崴!?慳7潹5牤湩楫杮牦浯愠浥瑰9畣൰嬊㄰卅⸱㠲䥝猠睡礠畯戠牵敩Ɽ愠摮䤠猠睡礠畯搠杵甠൰嬊㄰卅⸵ペニヒ䥝❴⁳潬杮爠慯Ɽ椠❴⁳潬杮愠摮渠牡潲7慷൹嬊㄰ᆰ⸲(財)䥝⁦!?慣❮4潷歲甠0潴礠畯ബ嬊㄰ᆰ⸳ヘルツ祝畯氧畳敲祬栠癡⁥潴眠牯潤湷琠敭猠浯摥祡਍せ㨱ᄁ㘮崷潌歯搠睯湡敧ⱬ映潲桴⁥歳敩൳嬊㄰(呼)⸶㔳䡝汥0祭敷牡9潳汵琠楲敳਍せ㨱〳㤮崰!?楫獳摥栠牥挠敨步!?牤条敧潹牵瀠潬杵൨嬊㄰ペンス⸵㠵奝畯戠潲敫洠9敨牡ⱴ䤠眠獡礠畯⁲牦敩摮✠楴潮⹷਍せ㨱〴(金)崰瑉猧愠氠湯⁧潲摡瑩猧愠氠湯⁧湡慮牲睯眠祡਍せ㨱㜴〮崰晉䤠挠湡琧眠牯灵琠潹Ⱶ਍せ㨱㤴ㄮ崴潹❵汬猠牵汥9慨敶琠潷歲搠睯潴洠⁥潳敭慤൹嬊㄰㔺⸵㜴൝嬊(日)卅⸵(特)䥝桴⁥潣牵祴牡Ɽ漠⁦桴⁥潧摬湥猠湵਍せ㨲㤰㜮崶潙5瑳湡湡楦桧ⱴ漠⁲潹5牢慥湡畲൮嬊(日)ᆰ⸴㠳奝畯眠湥4湡潬瑳潹牵氠癯汥9敨摡਍せ㨲㠱㠮崷潆⁲牤湩景眠湩ⱥ愠摮愠挠畲瑳漠⁦牢慥൤嬊(日)(呼)⸳㤴䥝❴⁳潬杮爠慯Ɽ椠❴⁳潬杮愠摮渠牡潲7慷൹嬊(日)ペンス⸰㤲䥝⁦!?慣❮4潷歲甠0潴礠畯ബ嬊(日)ペンス⸱㤹奝畯氧畳敲祬栠癡⁥潴眠牯潤湷琠敭猠浯摥祡਍せ㨲㤳㔮崳敗氠潯整湡敷瀠畬摮牥摥湯搠獩慴瑮猠潨敲൳嬊(日)㐺⸴㠰坝票椠⁳祭猠慨敲潮4煥慵潴礠畯獲਍せ㨲㠴㐮崵潙牵映瑡敨⁲敬瑦礠畯潹牵洠瑯敨⁲潴൯嬊(日)㔺⸳㄰䕝敶敤瑡⁨慨ⱳ眠獡敨瑩猧栠湡獤漠⁦潹൵嬊(日)㔺⸷㔷䥝❴⁳潬杮爠慯Ɽ椠❴⁳潬杮愠摮渠牡潲7慷൹嬊ピコ卅⸴㔵䥝⁦!?慣❮4潷歲甠0潴礠畯ബ嬊ピコ卅⸶㠸奝畯氧畳敲祬栠癡⁥潴眠牯潤湷琠敭猠浯摥祡਍せ㨳ビル㘮崰桔獩椠⁳慨摲挠畯瑮祲潴猠慴9污癩⁥湩਍せ㨳㠱ㄮ崵求摡獥愠敲攠敶祲桷牥ⱥ愠摮琠敨❹敲戠敲歡湩⁧祭猠楫൮嬊ピコ(呼)⸲ペニヒ䥝洧愠浲摥琠桴⁥楨瑬湡❉瑳畲杧楬杮栠牡൤嬊ピコ(呼)⸷㤳奝畯眠湯琧朠瑥漠瑵景栠牥⁥湵捳牡敲⹤਍せ㨳ᆪ㤮崵瑉猧愠氠湯⁧潲摡瑩猧愠氠湯⁧湡慮牲睯眠祡਍せ㨳㠳㠮崱晉䤠挠湡琧眠牯灵琠潹Ⱶ਍せ㨳ᄂㄮ崴潙❵汬猠牵汥9慨敶琠潷歲搠睯潴洠⁥潳敭慤൹嬊ピコ㐺⸸㐰奝畯朠瑯琠潯洠湡9潬敶獲慷瑩湩⁧瑡琠敨眠污൬嬊ピコ㔺⸲㜴䥝⁦!?慨桴畯慳摮琠湯畧獥!?潣汵湤琧挠畯瑮琠敨污൬嬊ピコ㔺⸶㠷奝獥整摲祡!?潣汵❤敶琠牨睯桴浥愠汬椠桴⁥敳ൡ嬊㐰卅⸱㐳呝摯祡癥湥漠敮慭9敢琠潯洠捵⁨潦⁲敭਍せ㨴㘰(金)崰瑉猧愠氠湯⁧潲摡瑩猧愠氠湯⁧湡慮牲睯眠祡਍せ㨴(株)㠮崲晉䤠挠湡琧眠牯灵琠潹Ⱶ਍せ㨴㔱(金)崱潙❵汬猠牵汥9慨敶琠潷歲搠睯潴洠⁥潳敭慤൹嬊㐰(呼)⸲㠰൝嬊㐰ペンス⸱㐴䍝湡琧眠污桴浥戠扡ⱹ礠畯挠畯摬搠潮眠潲杮਍せ㨴㔳㠮崸畐4潹牵愠浲⁳牡畯摮洠ⱥ眠敨敲琠敨9敢潬杮਍せ㨴〴ピアストル崱!?潷❮4慴敫礠畯漠ⱡ爠汯敬⁲潣獡整⁲楲敤਍せ㨴㐴㐮崹慌9祭栠湡獤愠汬漠敶⁲慹楴⁥潹5潴洠9楳敤਍せ㨴〵〮崴瑉猧愠氠湯⁧潲摡瑩猧愠氠湯⁧湡慮牲睯眠祡਍せ㨴㘵㐮崷晉䤠挠湡琧眠牯灵琠潹Ⱶ਍せ㨴㠵㜮崴潙❵汬猠牵汥9慨敶琠潷歲搠睯潴洠⁥潳敭慤൹嬊㔰卅⸵㘱䥝瘧⁥潧4敨癡9瑳捡敫潷慭Ɱ眠瑩⁨浳汩⁥湯栠牥映捡൥嬊㔰ᆰ⸰㤰䅝摮猠敨栠獡挠潲湷摥祭猠畯楷桴朠慲散਍せ㨵㐱㜮崷浉猠楴汬栠牵楴杮映潲湡愠牲睯桴瑡瀠敩捲摥洠9档獥൴嬊㔰ᆰ⸹(株)䥝洧朠湯慮栠癡⁥潴琠歡⁥祭栠慥Ɽ愠摮戠牵9瑩戠瑥敷湥礠畯⁲牢慥瑳൳嬊㔰(呼)⸳㤹䥝❴⁳潬杮爠慯Ɽ椠❴⁳潬杮愠摮渠牡潲7慷൹嬊㔰ペンス⸰㘶䥝⁦!?慣❮4潷歲甠0潴礠畯ബ嬊㔰ペンス⸳㘰奝畯氧畳敲祬栠癡⁥潴眠牯潤湷琠敭猠浯摥祡਍せ㨵㤳㜮崷敂湥搠牡污楮桧ⱴ戠瑵渠睯椠❴⁳慤湷਍せ㨵㐴(金)崷桔⁥潭楶杮映湩敧Ⱳ椠⁳潭楶杮漠൮嬊㔰㐺⸹㄰奝畯挠湡朠慵摲洠ⱥ眠楨敬䤠猠敬灥਍せ㨵フラン㐮崴楋獳愠慷ⱹ琠敨琠慥獲䤠眠敥൰嬊㔰㔺⸸㠱䥝❴⁳潬杮爠慯Ɽ椠❴⁳潬杮愠摮渠牡潲7慷൹嬊㘰卅⸴十䥝⁦!?慣❮4潷歲甠0潴礠畯ബ嬊㘰卅⸷㤱奝畯氧畳敲祬栠癡⁥潴眠牯潤湷琠敭猠浯摥祡਍せ㨶㐱ㄮ崹਍せ㨶ファラッド㐮崳!?潬敶眠浯湥湡桳⁥潬敶⁳敭൮嬊㘰(呼)⸷㜶坝❥敶戠敥潴琠敨眠獥ⱴ愠摮眠⁥潧湩⁧慢正愠慧湩਍せ㨶(社)ピアストル崵!?敨牡潶捩ⱥ愠4桴⁥畤歳漠⁦慤൹嬊㘰ペンス⸶フラン卝祡湩Ⱨ∠敂朠湥汴⁥牢瑯敨Ⱳ戠⁥敧瑮敬愠摮瀠慲⹹ഢ嬊㘰㐺⸱(特)䥝❴⁳潬杮爠慯Ɽ椠❴⁳潬杮愠摮渠牡潲7慷൹嬊㘰㐺⸸㘲䥝⁦!?慣❮4潷歲甠0潴礠畯ബ嬊㘰㔺⸰㠵奝畯氧畳敲祬栠癡⁥潴眠牯潤湷琠敭猠浯摥祡਍せ㨶㜵㘮崲਍

Bình luận

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần NCT

Địa chỉ: Tòa nhà HAGL Safomec, 7/1 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nhan Thế Luân - Email: support@nct.vn - Tel: (028) 3868 7979

Giấy phép MXH số 499/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 28/09/2015