*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Guitar String / Wedding Ring

-

Carly Rae Jepsen

0
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát guitar string / wedding ring do ca sĩ Carly Rae Jepsen thuộc thể loại Pop. Tìm loi bai hat guitar string / wedding ring - Carly Rae Jepsen ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Guitar String / Wedding Ring chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Guitar String / Wedding Ring do ca sĩ Carly Rae Jepsen thể hiện, thuộc thể loại Pop. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát guitar string / wedding ring mp3, playlist/album, MV/Video guitar string / wedding ring miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Guitar String / Wedding Ring

Lời đăng bởi: meegovn

潛晦敳㩴ⴠ〵崰਍慛㩲䌠牡祬删敡䨠灥敳嵮਍瑛㩩䜠極慴⁲瑓楲杮士圠摥楤杮删湩嵧਍慛㩬䬠獩⁳䐨汥硵⁥摅瑩潩⥮൝ഊ嬊〰卅⸰〰呝瑩敬›畇瑩牡匠牴湩⁧ 敗摤湩⁧楒杮਍せ㨰(日)〮崰牁楴瑳›慃汲9慒⁥敊獰湥਍せ㨰㐰〮崰汁畢›楋獳਍せ㨰㔰〮崰਍せ㨰㘰㤮崵潙牵眠牥⁥敨敲਍せ㨰㠰㜮崵湁桴湥礠畯氠晥⹴ഠ嬊〰ᆰ⸰㜶九睯琠敨敲猧渠扯摯ⱹ渠扯摯⹹ഠ嬊〰ᆰ⸴〴九睯琠敨❹敲愠汬猠捥湯敢瑳ഠ嬊〰ᆰ⸸㠳呝敨敲猧渠扯摯ⱹ渠扯摯9਍せ㨰〲㤮崶਍せ㨰ファラッド㔮崹潓椠⁦潹5慷瑮洠ⱥഠ嬊〰(呼)⸵㘴䥝氧敢愠潲湵Ɽഠ嬊〰(呼)⸷㜳奝畯爧⁥楢摲漠桴⁥慷整Ⱳഠ嬊〰(呼)⸹ファラッド䥝洧愠映獩⁨湯琠敨朠潲湵Ɽഠ嬊〰ペンス⸱ᄁ䩝獵4潨摬洠⁥汣獯牥਍せ㨰フィート〮崹桏潷❮4潹5潨摬洠⁥਍せ㨰㐳ピアストル崶潄湷琠湯杩瑨ഠ嬊〰ペンス⸷㘷䉝瑵椠⁦潹5畣4楰捥⁥景朠極慴⁲瑳楲杮ഠ嬊〰㐺⸲〱䥝眠畯摬眠慥⁲瑩氠歩⁥瑩猧愠眠摥楤杮爠湩⁧਍せ㨰㔴㤮崴਍せ㨰㘴ピアストル崳牗灡数牡畯摮洠9楦杮牥਍せ㨰㠴㜮崵潙5湫睯圠慨4!?敭湡ഠ嬊〰㔺⸱ᆭ⡝潙5汰祡洠9敨牡4瑳楲杮
਍せ㨰フラン㜮崲晉礠畯挠瑵愠瀠敩散漠⁦畧瑩牡猠牴湩⁧਍せ㨰㜵㔮崱!?潷汵敷牡椠ⱴഠ嬊〰㔺⸹㐴呝楨⁳獩琠敨爠慥桴湩⁧਍せ㨱㄰㘮崷牗灡数牡畯摮洠9楦杮牥਍せ㨱㐰ㄮ崵潙5桷瑡䤠洠慥਍せ㨱㘰㘮崴夨畯瀠慬9祭栠慥瑲猠牴湩⥧ഠ嬊㄰卅⸹㘰䅝摮眠敨潹❵敲渠慥Ⱳഠ嬊㄰ᆰ⸰㐵䥝映敥桴⁥敢瑳ഠ嬊㄰ᆰ⸲㘶䥝洧猠浯扥摯ⱹ猠浯扥摯9਍せ㨱㘱ㄮ崹瑉猧椠祭瀠汵敳਍せ㨱㠱ㄮ崲瑉猧椠祭挠敨瑳ഠ嬊㄰(呼)⸰㤲䵝9桷汯⁥潢祤桷汯⁥潢祤ഠ嬊㄰(呼)⸳〴൝嬊㄰(呼)⸵㔴卝晩礠畯眠湡4敭਍せ㨱㜲(金)崵❉汬戠⁥牡畯摮ഠ嬊㄰(呼)⸹ᄀ奝畯爧⁥楢摲椠桴⁥慷整⁲਍せ㨱〳㤮崷❉楦桳漠桴⁥牧畯摮ഠ嬊㄰ペンス⸳㠰䩝獵4潨摬洠⁥汣獯牥ഠ嬊㄰ペンス⸵㄰佝⁨潷瑮礠畯栠汯敭ഠ嬊㄰ペンス⸶㘲䑝睯潴楮桧4਍せ㨱㤳㔮崴䈠瑵椠⁦潹5畣4楰捥⁥景朠極慴⁲瑳楲杮ഠ嬊㄰㐺⸳ᄄ䥝眠畯摬眠慥⁲瑩氠歩⁥瑩猧愠眠摥楤杮爠湩⁧਍せ㨱㜴㠮崵牗灡数牡畯摮洠9楦杮牥਍せ㨱〵㐮崳潙5湫睯眠慨4!?敭湡ഠ嬊㄰㔺⸳㘲⡝潙5汰祡洠9敨牡4瑳楲杮
਍せ㨱㔵〮崶晉礠畯挠瑵愠瀠敩散漠⁦畧瑩牡猠牴湩⁧਍せ㨱㤵(金)崸!?潷汵敷牡椠ⱴ琠楨⁳獩琠敨爠慥桴湩⁧਍せ㨲ピコ(金)崰牗灡数牡畯摮洠9楦杮牥਍せ㨲㔰㠮崷潙5桷瑡䤠洠慥਍せ㨲㠰㜮崳夨畯瀠慬9祭栠慥瑲猠牴湩⥧ഠ嬊(日)ᆰ⸰㐸൝嬊(日)ᆰ⸱(労)奝畯爧⁥湩琠敨挠畯瑮祲ഠ嬊(日)ᆰ⸳(財)坝楨敬䤠洧椠桴⁥潴湷ഠ嬊(日)ᆰ⸵ᆭ奝畯爧⁥楢摲椠桴⁥慷整⁲਍せ㨲㜱㐮崷❉楦桳漠桴⁥牧畯摮ഠ嬊(日)ᆰ⸹フィート䅝摮䤠眠湡4潴戠⁥桴牥⁥਍せ㨲ᄁピアストル崲潆⁲潹5潴欠潮7਍せ㨲ファラッドㄮ崸湁!?潨数礠畯栠慥⁲敭ഠ嬊(日)(呼)⸴㠹䉝瑥整⁲潨摬漠楴桧4਍せ㨲㠲(金)崶祓据戠9橄䬠奲味䱡਍せ㨲㤲㐮崳潈摬漠楴桧ⱴ礠慥⁨਍せ㨲㐳ㄮ崶晉礠畯挠瑵愠瀠敩散漠⁦畧瑩牡猠牴湩⁧਍せ㨲㠳〮崷!?潷汵敷牡椠4楬敫椠❴⁳敷摤湩⁧楲杮ഠ嬊(日)㐺⸲㘱坝慲灰摥愠潲湵祭映湩敧Ⱳഠ嬊(日)㐺⸴㤵奝畯欠潮7桷瑡䤠洠慥਍せ㨲㘴㠮崰睴瑩整⹲潣矛橤牫獹慴൬嬊(日)㐺⸹㔶䥝⁦潹5畣4楰捥⁥景朠極慴⁲瑳楲杮ഠ嬊(日)㔺⸳ブッシェル䥝眠畯摬眠慥⁲瑩氠歩⁥瑩猧愠眠摥楤杮爠湩⁧਍せ㨲㜵㔮崳牗灡数牡畯摮洠9楦杮牥਍せ㨳〰〮崸潙5湫睯眠慨4!?敭湡ഠ嬊ピコ卅⸳〰⡝潙5汰祡洠9敨牡4瑳楲杮
਍せ㨳㔰〮崵晉礠畯挠瑵愠瀠敩散漠⁦畧瑩牡猠牴湩⁧਍せ㨳㠰㠮崴!?潷汵敷牡椠ⱴ琠楨⁳獩琠敨爠慥桴湩⁧਍せ㨳(株)㠮崱牗灡数牡畯摮洠9楦杮牥਍せ㨳㔱㘮崶潙5桷瑡䤠洠慥਍せ㨳㠱㔮崸潙5汰祡洠9敨牡4瑳楲杮਍せ㨳〲㜮崱

Bình luận

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần NCT

Địa chỉ: Tòa nhà HAGL Safomec, 7/1 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nhan Thế Luân - Email: support@nct.vn - Tel: (028) 3868 7979

Giấy phép MXH số 499/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 28/09/2015