*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát coming home do ca sĩ Enrique Iglesias thuộc thể loại Latin. Tìm loi bai hat coming home - Enrique Iglesias ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Coming Home chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Coming Home do ca sĩ Enrique Iglesias thể hiện, thuộc thể loại Latin. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát coming home mp3, playlist/album, MV/Video coming home miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Coming Home

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰㔰〮崲楔汴㩥䌠浯湩⁧潈敭਍せ㨰㜰㔮崰牁楴瑳›湅楲畱⁥杉敬楳獡਍せ㨰〱〮崰敂牡楈⹴潣൭ഊഊ嬊〰ᆰ⸳卄卝浯瑥浩獥䤠映敥൬嬊〰ᆰ⸵〴⁝❉潧湩⁧潮桷牥൥嬊〰ᆰ⸷(代)⹝⸮਍せ㨰〲〮崸❉潭楶杮戠瑵਍せ㨰〲㠮崵䤠樠獵4慣❮4楦摮琠敨眠祡਍せ㨰ファラッド㔮崷⸮മ嬊〰(呼)⸶ᆪ卝牵潲湵敤祢愠洠汩楬湯映捡獥਍せ㨰㤲㘮崸⸮മ嬊〰ペンス⸱㠳呝敨9污慳൹嬊〰ペンス⸲㜸⹝⸮਍せ㨰㐳㐮崰桔祥爧⁥祭戠獥4牦敩摮൳嬊〰ペンス⸶㤴⹝⸮਍せ㨰㤳ㄮ崶慔敫愠潮桴牥搠楲歮琠楨敤琠敨猠牯潲൷嬊〰㐺⸲㜵⹝⸮਍せ㨰㔴ピアストル崳畂4潣敭琠敨洠牯楮杮਍せ㨰㘴㜮崷潎桴湩❧⁳档湡敧൤嬊〰㐺⸹ᄁ⹝⸮਍せ㨰ᆬ㜮崰桔⁥潣据敲整猠楫獥愠敲爠獵楨杮戠9敭਍せ㨰㔵ㄮ崹⸮മ嬊〰㔺⸶㤶䅝摮琠楨⁳潲摡椠⁳敧瑴湩⁧汯൤嬊㄰卅⸱㔹⹝⸮਍せ㨱㐰㔮崳!?潤❮4慷湮慷瑩甠瑮汩椠❴⁳癯牥਍せ㨱㠰ㄮ崸⸮മ嬊㄰ᆰ⸰〵䥝搠湯琧眠湡慮眠楡4湵楴瑩猧朠湯൥嬊㄰ᆰ⸳ᄄ⹝⸮਍せ㨱㜱〮崰!?慣❮4慷瑩甠瑮汩琠浯牯潲൷嬊㄰(呼)⸰〵⹝⸮਍せ㨱ファラッド(金)崰䌧畡敳䤠瘧⁥敢湥眠楡楴杮映牯猠潬杮਍せ㨱㘲㘮崹⸮മ嬊㄰(呼)⸷〲卝慢祢䤠洧挠浯湩⁧潨敭桯漠൨嬊㄰ペンス⸳㄰⹝⸮਍せ㨱フィート㤮崱慂祢䤠洧挠浯湩⁧潨敭਍せ㨱㘳㐮崹⸮മ嬊㄰ペンス⸹㐳䥝栠慥摲琠敨爠摡潩瀠慬9潹牵映癡牯瑩⁥潳杮਍せ㨱ブッシェル(金)崲⸮മ嬊㄰㐺⸵㠱䵝摡⁥敭琠楨歮漠⁦癥牥瑹楨杮眠⁥獵摥琠潤਍せ㨱㠴㘮崹⸮മ嬊㄰㔺⸱㘷呝敨敲猧猠畭档眠⁥獵摥琠慴歬愠潢瑵਍せ㨱㔵㠮崰⸮മ嬊㄰㔺⸶㤴䅝摮渠睯䤠挠湡琧਍せ㨱㠵ㄮ崹⸮മ嬊㄰㔺⸹㤲䕝敶慳9!?業獳礠畯潮਍せ㨲(日)(金)崲⸮മ嬊(日)卅⸴㜴䥝搠湯琧眠湡慮眠楡4湵楴瑩猧漠敶൲嬊(日)卅⸷㜸⹝⸮਍せ㨲〱㘮崶!?潤❮4慷湮慷瑩甠瑮汩椠❴⁳潧敮਍せ㨲ビル㜮崳⸮മ嬊(日)ᆰ⸶㤹䥝挠湡琧眠楡4湵楴潴潭牲睯潮਍せ㨲ᄁ(金)崷⸮മ嬊(日)(呼)⸳フラン❝慃獵⁥❉敶戠敥慷瑩湩⁧潦⁲潳氠湯൧嬊(日)(呼)⸶㔶⹝⸮਍せ㨲㘲㤮崸潓戠扡9❉潣業杮栠浯ⱥ漠⁨桯਍せ㨲(社)㐮崷⸮മ嬊(日)ペンス⸳㐶䉝扡9❉潣業杮栠浯൥嬊(日)ペンス⸶㔲⹝⸮਍せ㨲㐴ピアストル崴潓琠牵牡畯摮਍せ㨲㘴㔮崵⸮മ嬊(日)㐺⸷㠵䩝獵4畴湲愠潲湵൤嬊(日)㐺⸹フラン⹝⸮਍せ㨲㠵(金)崶!?潤❮4慷湮慷瑩甠瑮汩椠❴⁳癯牥਍せ㨳㄰㠮崵⸮മ嬊ピコ卅⸴㜵䥝搠湯琧眠湡慮眠楡4湵楴瑩猧朠湯ⱥ漠⁨潮਍せ㨳㤰ㄮ崴⸮മ嬊ピコᆰ⸰ペニヒ䥝挠湡琧眠楡4湵楴潴潭牲睯਍せ㨳㐱㔮崷⸮മ嬊ピコᆰ⸷㔱❝慃獵⁥❉敶戠敥慷瑩湩⁧潦⁲潳氠湯൧嬊ピコ(呼)⸰ビル⹝⸮਍せ㨳ᄁ(金)崶潓戠扡9❉潣業杮栠浯ⱥ漠⁨桯਍せ㨳㔲㤮崲⸮മ嬊ピコ(呼)⸷㤲䉝扡9❉潣業杮栠浯൥嬊ピコペンス⸰㘱⹝⸮਍せ㨳フィート㠮崰慂祢䤠洧挠浯湩⁧潨敭桯漠൨嬊ピコペンス⸶ᆬ⹝⸮਍せ㨳〴(金)崰慂祢䤠洧挠浯湩⁧潨敭⸮മ嬊ピコ㐺⸲ペソ⹝⸮਍